Skip to main content

Askboon

Tag: python

การทำ Unit Test ขั้นพื้นฐาน

เราสามารถใช้โมดูล unittest ที่มีใน python มาใช้ในการทำ unit test ได้ แม้มันอาจจะไม่ใช่ framework การ test ที่ดีหรือใช้ง่ายที่สุด แต่มันก็เพียงพอที่จะใช้งานเบื้องต้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ framework อื่นๆในการทำ test บน Python ได้

การจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการใน Python

วันก่อนคุยกับ Users เรื่องการจัดเรียงข้อมูล ผมถาม Users ไปว่าต้องการให้จัดเรียงข้อมูลยังไงดีครับ เรียงจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย? ฟังดูก็น่าจะเป็นคำถามธรรมดาๆสำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างนึง แต่คำตอบนี่สิครับ ทำเอางงไปนิดนึง