Skip to main content

Askboon

Tag: security

ท่องเว็บอย่างปลอดภัยด้วยฟรี VPN

ในช่วงที่ใครๆก็กระหายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา การท่องเว็บอย่างปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น วันนี้ผมจะขอแนะนำวิธีการท่องเว็บอย่างปลอดภัยง่ายๆโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคอะไรมากมาย ที่สำคัญ เป็นวิธีการที่ฟรีครับ 😄

World Password Day

วันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ต่างประเทศจะถือเป็น World Password Day เพื่อให้เป็นวันที่ส่งเสริมการใชังานรหัสผ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสำคัญของ Username

เวลาพูดถึงการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบงานหรือข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ต หรือเน็ตเวิร์คในองค์กรทั้งหลาย เรามักให้ความสำคัญกับเรื่องของรหัสผ่าน หรือ Password มากเป็นพิเศษ แต่รู้หรือไม่ว่า Username หรือชื่อผู้ใช้ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ารหัสผ่าน