นอกจากการใช้เครื่องมือพวก Video Conference ในการประชุมทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนกลุ่มใหญ่ในสถานที่เดียวกันในช่วง covid-19 ระบาดแล้ว การคุยงานในกลุ่มเล็กเอง เช่น การนำเสนองานบน Laptop แบบตัวต่อตัว หรือกลุ่ม 2-3 คนในบางครั้งก็อาจทำให้เกิดความอึดอัดใจในการคุยได้เนื่องจากคู่สนทนาจะต้องดูการนำเสนอบนหน้าจอ laptop แบบใกล้ชิดกันพอสมควร เราจึงสามารถนำโปรแกรมประเภท Remote Desktop มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้

Continue reading

Author's picture

Boon Treerayapiwat

Better Life with Technology 💚

Full-stack Developer

Thailand