Skip to main content

Askboon

Tag: vscode

การตั้งค่า VSCode สำหรับ Jinja2

คนที่เขียนโปรแกรมด้วย Python ก็มักจะได้ใช้งาน Template Engine ที่ชื่อ Jinja2 ไปด้วย ซึ่ง Jinja2 ก็จะเป็น Template ที่สามารถใช้คู่กับภาษา HTML ได้เป็นอย่างดี แต่ใน VSCode เอง เวลาที่เราติดตั้ง Extension สำหรับ Jinja2 ก็มักจะเจอปัญหาอยู่พอสมควร โพสต์นี้จึงจะสรุปปัญหาที่เกิดและวิธีแก้ให้ครับ

Emmet VSCode Little Cheat Sheet

รวมเทคนิคการใช้งาน Emmet ใน VSCode เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดของเราครับ