Skip to main content

Askboon

Tag: web

Hugo กับการรองรับ Open Graph

หลังจากลองงมเองมาสักพัก ถึงจะพอเข้าใจ เพราะหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างยาก เลยเอามาสรุปไว่ที่โพสต์นี้นะครับ

Deep Web กับ Dark Web

หากเราแบ่งข้อมูลบนเว็บตามลำดับความยากง่ายในการเข้าถึง เราอาจแบ่งข้อมูลบนเว็บได้ออกเป็น 3 ระดับคือ