หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในช่วงปี 2022-2023

สิ่งที่ผม (และอีกหลายๆคนบนโลกนี้) เห็นเหมือนกันว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เห็นได้อย่างชัดเจนและกระทบกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือเรื่องของ AI กับ Fediverse

การมาของ Generative AI อย่าง ChatGPT ที่ทำให้ความฉลาดของคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม การเข้าถึงข้อมูลต่างๆบนโลกจากเดิมที่เราต้องทำด้วยการค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine ถูกเปลี่ยนไปด้วยการรับรู้ข้อมูลที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วระดับหนึ่ง พร้อมปรับผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบการสนทนาที่เป็นภาษามนุษย์ ทำให้คำถามหลายๆอย่างบนโลกได้รับคำตอบที่ถูกย่อยข้อเท็จจริงให้มาอยู่ในรูปแบบที่เรารับรู้และเข้าใจได้ง่ายกว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก Search Engine มากมายนัก

ส่วน Fediverse แม้ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่จากความเสื่อมศรัทธากับสังคมออนไลน์แบบรวมศูนย์อย่าง Twitter ทำให้ผู้คนเริ่มมองหาสิ่งที่จะมาทดแทนสังคมออนไลน์ที่เขาปรารถนาและใช้ชีวิตร่วมกับมันวันละหลายชั่วโมง กระแสของแพลตฟอร์มใน fediverse อย่าง mastodon และคลื่นกระทบฝั่งที่เป็นผลมาลบจาก Twitter ที่เกิดขึ้นกับ Reddit หรือแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เอง ทำให้แพลตฟอร์มบน fediverse อย่าง Lemmy หรือ Kbin ที่มีลักษณะการใช้งานคล้าย Reddit หรือ Friendica ที่มีลักษณะการใช้งานคล้าย Facebook ก็ตกมาเป็นเป้าความสนใจของสังคมอย่างอัตโนมัติ

ทั้ง AI และ Fediverse มีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีทั้งสองไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ แต่ความนิยมเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมัน

เทคโนโลยี 2 เรื่องนี้กำลังมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการใช้ชีวิตของคนออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้