Time Machine for your website

Last modified date

Comments: 0

ครับ สำหรับเราๆท่านๆ หรือแม้กระทั่งนักออกแบบเว็บ บางครั้งก็คงอยากรู้ว่า เว็บไซต์บางที่นั้น สมัยก่อนเว็บเขามีหน้าตายังไง นี่เลยครับ ย้อนเวลาด้วย Time Machine กัน

เครื่องมือนี้มีชื่อว่า WayBack Machine ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร archive.org ซึ่งวิธีใช้งานก็ง่ายครับ เพียงแต่ป้อนที่อยู่เว็บในช่องค้นหา เช่น

wayback2

หลังจากนั้นมันก็จะปรากฏ Timeline ที่เป็นช่วงเวลาที่มีการบันทึกหน้าเว็บนั้นๆไว้ ดังรูป

wayback3

หลังจากนั้น เราก็สามารถคลิกซูมเข้าไปดูหน้าเว็บที่มีการบันทึกในช่วงเวลานั้นๆได้เลย

wayback4

ในหน้าแรก เรายังสามารถบอกให้มันทำการ Save หน้าเว็บใดๆที่ต้องการได้ด้วยนะครับ

wayback5

สำหรับการประยุกต์ใช้งานก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับ เพียงแต่อยากจะบอกว่ามันมีเครื่องมือรอไว้ให้ใช้อยู่แล้ว

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment