สิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอย่างแรกเมื่อได้รับเชิญให้เข้ากลุ่ม Slack

Last modified date

Comments: 0

หากเราได้รับคำเชิญให้เข้าไปร่วมทีมในกลุ่ม slack ใดๆ มีสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเพื่อให้การเข้าร่วมในทีม slack เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งผมได้รวบรวมสรุปให้เป็นข้อๆตามรายละเอียด ดังนี้ครับ

สิ่งที่ควรทำเมื่อเข้าร่วมกลุ่ม slack

  • ตั้งชื่อและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
  • กำหนดช่วงเวลา Do Not Disturb
  • กำหนดการแจ้งเตือนต่างๆที่ต้องการ

ตั้งชื่อและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์

สิ่งสำคัญในการทำงานเป็นทีมคือทุกคนที่สื่อสารกันจะต้องชัดเจนว่ากำลังคุยหรือทำงานอยู่กับใคร ดังนั้น การตั้งรูปโปรไฟล์ที่เป็นตัวเราจริงๆ และการใช้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นที่คนในทีมคุ้นเคยก็จะเป็นส่วนช่วยให้การสื่อสารไม่ผิดพลาดได้

เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ชื่อตัวเราที่อยู่เมนูด้านซ้าย แล้วคลิกรูปเฟืองที่แถบหน้าจอด้านบน ดังรูป แล้วเลือกเมนู Edit your profile

จากนั้นให้ตั้งค่า Full name และ Display name พร้อมคลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปตามต้องการ รวมถึงควรตั้งค่า Time Zone ให้ถูกต้อง (UTC+7:00) สำหรับประเทศไทย

กำหนดช่วงเวลา Do Not Disturb

ค่าตั้งต้นของ slack เองจะกำหนดไว้ว่า จะปิดการแจ้งเตือนในเวลา 10.00 PM ถึง 8 PM ของทุกวัน ดังนั้น หากเราต้องการให้ slack แจ้งเตือนตลอดเวลา ก็สามารถนำเครื่องหมายถูกตรง Automatically disable notification from: ออก หรือหากต้องการให้หยุดการแจ้งเตือนตามเวลากำหนด ก็ให้คงเครื่องหมายถูกไว้ แต่ปรับเวลาตามต้องการให้เหมาะสม

การตั้งค่านี้จะเป็นการตั้งค่าเฉพาะทีมเท่านั้น หากคุณมีการเข้าร่วม slack หลายทีมก็ต้องตั้งค่าเหล่านี้ให้กับทุกทีมตามต้องการ

กำหนดการแจ้งเตือนต่างๆที่ต้องการ

บางครั้งเราเองก็ไมต้องการให้ slack เตือนเกี่ยวกับข้อความต่างๆมากเกินความจำเป็น คุณก็สามารถเข้าไปตั้งค่า Notifications ได้ที่เมนู Preferences ของคุณ โดยคลิกไปที่ชื่อของคุณที่มุมบนขวา แล้วเลือกเมนู Preferences เสร็จแล้วให้คลิกคำว่า Notifications ที่เมนูด้านซ้าย ดังรูป แล้วกำหนดค่าต่างๆตามต้องการ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment