การลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วยการใช้โปรแกรม Open source


อบรมการใช้โปรแกรมฟรีสำหรับทำงานเอกสาร, ตกแต่งภาพ และเขียนแผนผัง อย่างมืออาชีพ

การทำงานเอกสารต่างๆในสำนักงาน ล้วนต้องมีพื้นฐานที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆต่อไปนี้

 1. การสร้างงานเอกสารด้วย Word Processing
 2. การใช้งาน Spreadsheet เพื่อการคำนวนต่างๆ
 3. การทำสไลด์สำหรับการนำเสนองาน
 4. การตกแต่งภาพเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบเอกสาร
 5. การเขียนแผนผังเพื่อใช้ในการทำงาน

การทำงานทั้งหมดสามารถทำได้ด้วยการใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open Source) และ Freeware ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1. ให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม LibreOffice (Writer,Calc,Impress) ในการสร้างเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • LibreOffice Writer ใช้พิมพ์เอกสารต่างๆในลักษณะของ Word Processing เหมือนกับที่ทำในโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมอื่นๆ
  • LibreOffice Calc ใช้สำหรับสร้างเอกสารที่เป็นตารางคำนวน รองรับสูตรการคำนวนทุกรูปแบบ คล้ายกับการใช้งาน Microsoft Excel ทั่วไป
  • LibreOffice Impress ใช้ในการสร้างไฟล์สำหรับการนำเสนอ (Presentation) ซึ่งคล้ายกับการทำงานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั่นเอง
 2. ให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Gimp ในการตกแต่งภาพเบื้องต้น เช่น การปรับขนาดภาพ, การแต่งสี, การซ้อนภาพ, การแทรกตัวอักษรในภาพ ฯลฯ คล้ายกับการทำงานบนโปรแกรม Photoshop เพื่อจะนำภาพที่ได้ไปใช้งานกับเอกสารอื่นๆได้อย่างง่ายดาย
 3. ให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม yEd ในการสร้างแผนผังต่างๆ เช่น Work Flow, ผังองค์กร, Flowchart หรือแผนผังประเภทอื่นๆได้คล้ายกับการใช้โปรแกรม Visio ของ Microsoft

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน (วันละ 6 ชม.)

จำนวนผู้เข้าอบรม

10-15 ท่าน

สถานที่อบรม

 • อบรมในสถานที่ที่บริษัทฯจัดเตรียมให้ (เดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT)
 • หรือ อบรมในสถานที่ของผู้เข้าอบรม (ในกรณีที่อบรมเป็นกลุ่ม)

ค่าลงทะเบียน

4,280 บาท ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ
E-Mail:  training@askboon.com

** ราคาและรายละเอียดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งในกรณีที่ท่านสนใจเข้ารรับการอบรม

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.