หลักสูตรการสื่อสารและจัดการงานยุคใหม่ด้วยโปรแกรม Slack และ Trello

Slack + Trello เครื่องมือสื่อสารและจัดการงานยุคใหม่

การสื่อสารภายในองค์กรหรือทีมงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในอดีตเรามักจะมีการใช้เครื่องมือสื่อสารหลายๆอย่างผสมกันไปด้วยกัน เช่น อีเมล์, ระบบจัดเก็บและแชร์ไฟล์, แชท ฯลฯ ซึ่งทำให้การสื่อสารในภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความซ้ำซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพ

Slack คืออะไร?

Slack ถือว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารในองค์กร (Communication Platform) ประเภทหนึ่ง เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้การสื่อสารในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแพลตฟอร์มเดียวก็ทำให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมงานได้หลายวิธี เช่น สื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Chat) หรือสื่อสารเป็นกลุ่ม (Email หรือ Webboard) หรือแม้กระทั่งการแชร์ไฟล์ต่างๆในองค์กร

Slack ยังมีส่วนขยายที่เรียกว่า Integration ที่สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆได้อีกมากมาย เช่น Google Drive, Dropbox, Zoom, Salesforce และอื่นๆอีกมากมาย

Trello คืออะไร?

Trello จัดว่าเป็นโปรแกรมประเภท Task / Project Management Tools  ประเภทหนึ่ง โดยจะมีรูปแบบการใช้งานอยู่ในลักษณะของ Visual ซึ่งทำให้เราสามารถดูความคืบหน้าของโครงการหรืองานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ Trello สามารถนำมาใช้จัดการงานต่างๆได้มากมาย เช่น การวางแผนการทำงาน, การทำงานระหว่างทีมออกแบบกราฟฟิก, การวางแผนงานการตลาด หรือแม้กระทั่งการจัดการงานส่วนตัวต่างๆก็สามารถใช้ Trello เป็นเครื่องมือได้

Slack กับ Trello เอง เมื่อนำมาใช้ร่วมกัน ก็จะทำให้การสื่อสารและการทำงานภายในองค์กรมีประเสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในต่างประเทศเอง บริษัทต่างๆก็นิยมปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารมาใช้ Slack ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Trello กันมากขึ้นเรื่อยๆ

ประโยชน์ของการใช้งาน Slack

 • เป็นช่องทางการสื่อสารแบบ Unified Communications ที่รวบรวมการสื่อสารหลายๆทางมาไว้รวมกันที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยข้อความ (Text Chat), การสื่อสารแบบกลุ่ม (Forum,Webboard), การสื่อสารด้วยภาพหรือเสียงหรือมัลติมีเดีย, การแชร์ไฟล์, การระดมสมองผ่านการ comment ในส่วนต่างๆของ slack
 • มีช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เช่น คุยแบบตัวต่อตัว, คุยแบบกลุ่ม, ห้องสนทนาแบบส่วนตัว (Private) หรือแบบสาธารณะ (Public)
 • ลดปริมาณอีเมลที่ใช้ในการรับส่งภายในองค์กร ส่งผลให้ข้อความที่รับส่งผ่านอีเมลในอดีตเปลี่ยนรูปแบบของการสนทนาซึ่งจะอยู่รวมศูนย์ได้กว่าการสนทนาผ่านทางอีเมล
 • มีการแชร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ จากเดิมที่เคยส่งเป็นไฟล์แนบทางอีเมล หรือแชร์ผ่านระบบ File Sharing อื่นๆ ก็สามารถแชร์จากใน slack ได้ที่เดียว พร้อมทั้งสามารถ Comment ไฟล์ที่แชร์เพื่อเป็นการระดมสมองในการทำงานได้
 • Slack รองรับการทำงานในลักษณะของทีมหรือ Project ได้ดี เพราะสามารถแบ่งกลุ่มแบ่งทีมและกำหนดกลุ่มของสมาชิกผู้เกี่ยวข้องในแต่ละทีมได้อย่างยืดหยุ่น
 • การใช้ slack ในงาน ทำให้เป็นการแยกเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัวได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ จะเห็นได้จากหลายๆคนอาจไม่สะดวกใจที่จะใช้ช่องทางการสื่อสารอื่น เช่น Facebook หรือ Line ส่วนตัวในการคุยงาน แต่ slack เองถูกออกแบบมาไว้ใช้กับการทำงานโดยเฉพาะ
 • Slack มีสิ่งที่เรียกว่า Integration ที่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับระบบงานต่างๆที่เราเคยใช้งานอยู่แล้ว (ซึ่งแต่เดิมเคยใช้แบบไม่รวมศูนย์) เช่น Google Docs, Trello, Salesforce, Evernote ฯลฯ อีกมากมาย ทำให้สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้จากศูนย์กลางที่เดียวผ่าน slack
 • มีระบบการแจ้งเตือน (Reminder) ที่มีประสิทธิภาพ ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่สำคัญในทีม
 • มีระบบการค้นหา (Search) ภายใน Slack ที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้คุณไม่พลาดสิ่งต่างๆที่คุณได้เคยสื่อสารไปแล้วในทีม
 • มีเวอร์ชั่นฟรีที่มีฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วนให้สามารถใช้งานได้ทันที
 • รองรับการทำงานผ่านแอพในโทรศัพท์มือถืออย่างสมบูรณ์

ประโยชน์ของการใช้งาน Trello

 • Trello เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงานในแบบ Visual ซึ่งทำให้เราสามารถเห็นภาพรวมและความคืบหน้าของงานต่างๆได้อย่างครอบคลุม
 • Trello มีการจัดการงานในรูปแบบของ Board, List และ Card ซึ่งแต่ละส่วนสามารถออกแบบและจัดเรียงลำดับ Workflow ได้อย่างอิสระ ทำให้เราสามารถออกแบบ Trello ให้ไปใช้กับกระบวนการอะไรก็ได้เกือบทุกรูปแบบ
 • Trello ถูกออกแบบมาจากพื้นฐานของระบบ Kanban ของญุี่ปุ่น ซึ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพของงานและความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • Card ของ Trello มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้หลายอย่าง เช่น การกำหนดสมาชิกในทีม (Member), กำหนดรายการ (Checklist), การกำหนดวันครบกำหนด (Due Date) รวมไปถึงการแนบไฟล์ (Attachment) ประเภทต่างๆได้
 • มีการใช้งานในลักษณะลากและวาง (Drag and Drop) ซึ่งทำให้การใช้งานดูเป็นธรรมชาติและเปิดมุมมองในด้านความคิดได้ดีกว่าโปรแกรมอื่นๆ
 • มีการใช้สีประกอบในการแสดงผล รวมถึงมีการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการงานให้เสร็จตามกำหนดได้ดี
 • Trello สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกประเภททุกธุรกิจ ตั้งแต่งานเล็กทำเพียงคนเดียว หรืองานที่ต้องบริหารร่วมกันเป็นร้อยคนขึ้นไป
 • มีระบบบริหารจัดการสมาชิกตามงานที่ระบุ ทำให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องสามารถโฟกัสในงานที่ตัวเองรับผิดชอบได้ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเห็นงานของคนอื่นไนลักษณะของภาพรวมได้อีกด้วย
 • Trello สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานภายนอกอื่นๆ เช่น Slack, Dropbox, Google Drive หรืออื่นๆได้ง่าย ผ่านคุณสมบัติที่เรียกว่า Power-Ups
 • โปรแกรมใช้งานง่าย ใช้เวลาการเรียนรู้น้อย
 • มีเวอร์ชั่นฟรีที่มีฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วนให้สามารถใช้งานได้ทันที
 • รองรับการทำงานผ่านแอพในโทรศัพท์มือถืออย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Slack ในการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Trello ในการบริหารงานหรือบริหารโครงการต่างๆได้
 3. ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อ Workflow การทำงานด้วยโปรแกรม Slack และ Trello เพื่อเป็นการบูรณาการการใช้งานแพลตฟอร์มทั้งสองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน (บรรยาย + Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม

10-15 ท่าน หรือตามแต่จะตกลง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

โปรดติดต่อผู้จัดการอบรมเป็นครั้งๆไป เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการจัดสอนเป็นกลุ่มแยกแต่ละบริษัทไม่จัดสอนรวมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ
E-Mail:  training@askboon.com

** ราคาและรายละเอียดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งในกรณีที่ท่านสนใจเข้ารรับการอบรม

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.