อีกวิธีง่ายๆในการเขียน USB สำหรับ boot OS

โปรแกรมหน้าตาเรียบง่าย มีครบสำหรับทุก Platform และเป็น Opensource

ครบสูตรสำหรับ app ในยุคปัจจุบัน

https://www.etcher.io/

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *