อีกวิธีง่ายๆในการเขียน USB สำหรับ boot OS

Last modified date

Comments: 0

โปรแกรมหน้าตาเรียบง่าย มีครบสำหรับทุก Platform และเป็น Opensource

ครบสูตรสำหรับ app ในยุคปัจจุบัน

https://www.etcher.io/

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment