แก้ปัญหาหน้าเว็บไม่ Update

หลายครั้งที่เรามีการแก้ไขหน้าเว็บ ไม่ว่าจะแก้ไขด้วยตัวเอง หรือให้ Outsource ทำแล้วเราเป็นคนตรวจสอบ แล้วปรากฏว่าหน้าเว็บไม่ update ทำยังไงก็ไม่ Update ไม่ว่าจะทั้ง Refresh, Reload หรือเปิดปิด Browser ใหม่ ก็ไม่หาย มาดูวิธีแก้ไขกันครับ

สาเหตุ

ส่วนใหญ่ที่ผมพบจะเนื่องมาจากแคช (Cache) ที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งอาจเกิดได้จากจุดต่างๆ ไม่ว่าจะตั้งแต่บราวเซอร์ของเราเอง, แคชของ Proxy, แคชของ DNS หรือแคชที่ระบบของ ISP ซึ่งหลายๆครั้งก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

วิธีแก้ไข

วิธีที่ผมใช้แล้วได้ผลเกือบ 100% ก็คือการเรียกหน้าเว็บนั้น แล้วใส่ query string เพิ่มเข้าไป เพื่อให้ทั้งระบบคิดว่าเราต้องการเรียก url อันใหม่ ซึ่งมันก็จะวิ่งไปดึงข้อมูลในหน้าเว็บนั้นมาอีกครั้ง โดยมี query string ของเราเป็นตัวหลอก เช่น สมมุติว่าเราเปิดหน้าแรกของ abc.com แล้วไม่ update ให้ทดลองใส่ query string เข้าไป ดังนี้

https://abc.com/?q=1

ส่วนที่เป็น ?q=1 เป็นการหลอกระบบว่าเรามีการส่งตัวแปรอะไรซักอย่างไปให้ webserver ประมวลผล ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นค่าอะไรก็ได้ ตัวอักษร q กับเลข 1 ก็เป็นค่าอะไรก็ได้ให้เป็น pattern นี้ ก็ใช้ได้ครับ

หวังว่าเทคนิคนี้คงเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องใช้เว็บหรือพัฒนาเว็บบ้างนะครับ

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *