การสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบการ

หลักสูตรการสร้างเว็บและสื่อประกอบเว็บ

ปัจจุบันการมีเว็บไซต์สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจ้างโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบกราฟฟิคมาเป็นพนักงานประจำ หรือการจ้างฟรีแลนซ์มาทำงานให้ ซึ่งทั้งสองวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน การจ้างพนักงานประจำก็จะทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ส่วนการจ้างฟรีแลนซ์ก็อาจจะได้งานที่มีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ตรงกับที่ต้องการมากนัก

ด้วยเทคโนโลีและบริการต่างๆที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำให้เกิดทางเลือกอีกอย่างในการสร้างและดูแลเว็บไซต์ นั่นก็คือการที่จัดการอบรมให้กับพนักงานในบริษัทเพื่อให้สามารถสร้างเว็บและดูแลรักษาเว็บได้ในระดับที่ใช้งานได้ไม่แพ้การทำงานของฟรีแลนซ์เลย

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำร็จรูปที่ชื่อ WordPress จนสามารถสร้างและดูแลรักษาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
  2. ให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อประกอบเว็บไซต์ เช่น ภาพประกอบเว็บ, โลโก้, แบนเนอร์ประกอบการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ด้วยโปรแกรมมาตรฐานต่างๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe Indesign

วิธีการฝึกอบรม

  1. เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์
  2. เรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆของตัวโปรแกรม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาในการเรียนรู้สิ่งที่ไม่จำเป็นในการทำเว็บไซต์และสื่อประกอบเว็บไซต์ต่างๆ
  3. Workshop ให้มีการฝึกฝนในการทำงานจริง เมื่อจบหลักสูตรแล้ว คุณสามารถทำงานจริงได้ในทันที

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (วันละ 6 ชม.)

จำนวนผู้เข้าอบรม

5-10 ท่าน หรือแล้วแต่จะตกลง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

โปรดติดต่อผู้จัดการอบรมเป็นครั้งๆไป เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการจัดสอนเป็นกลุ่มเฉพาะที่บริษัทของลูกค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ
E-Mail:  training@askboon.com

** ราคาและรายละเอียดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งในกรณีที่ท่านสนใจเข้ารรับการอบรม

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.