เครื่องมือช่วยพัฒนา WordPress สำหรับ Visual Studio Code

WordPress ไม่ได้ถูกรองรับมาแบบอัตโนมัติกับ Visual Studio Code เราต้องติดตั้งส่วนขยายเพิ่มด้วยขั้นตอนดังนี้

ติดตั้ง WordPress Snippet

  1. ที่ Visual Studio Code กดปุ่ม  Ctrl+Shift+P แล้วค้นคำว่า Extensions: Install Extensions
  2. ช่อง Search ให้พิมพ์หาคำว่า WordPress Snippet
  3. คลิดที่ปุ่ม Install

เพียงเท่านี้ การพัฒนา WordPress Plugin + Theme ก็จะทำได้ง่ายขึ้นอย่างมากใน Visual Studio Code

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *