การ Plot กราฟแบบ xkcd

การแสดงข้อมูลออกมาเป็นกราฟที่ดูเรียบร้อยสวยงาม ส่วนใหญ่จะทำให้รายงานของเราดูดีมีราคา แต่ในบางครั้งหากข้อมูลที่เรานำเสนอเป็นเพียงข้อมูลสมมุติ หรือตัวอย่างของข้อมูล ก็อาจทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจผิดและคิดว่าข้อมูลที่ถูกนำมาแสดงผลเป็นกราฟเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำก็เป็นไปได้ จึงทำให้เกิดการแสดงผลแบบหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านกราฟตีความได้ว่าข้อมูลที่แสดงนั้นเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่าง หรือข้อมูลสมมุติ การแสดงผลแบบนี้เรียกว่า การแสดงผลในรูปแบบ xkcd

แสดงผลอย่างไรให้เหมาะสม

การแสดงผลในรูปแบบ xkcd นั้น เป็นการแสดงผลด้วยเส้นและตัวอักษรที่มีความ “ไม่เนี๊ยบ” แทรกอยู่ เพื่อให้กราฟที่แสดงออกมาดูไม่เป็นทางการจนเกินไป ซึ่งตัวอย่างด้านล่าง จะเป็นการแสดงกราฟ scatter diagram ด้วย pyplot ใน python โดยภาพแรกจะเป็นภาพที่เกิดจากการ plot ตามปกติ

ส่วนภาพด้านล่างนี้เป็นการแสดงผลโดยระบุให้ทำการ plot ในรูปแบบของ xkcd

คงพอจะมองเห็นความแตกต่างได้บ้างแล้วนะครับว่า กราฟที่แสดงแบบ xkcd จะดูมีความไม่เป็นทางการมากกว่ากราฟที่ plot ตามปกติ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการบริหารความคาดหวังของผู้ดูกราฟให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นมากที่สุด ดังประโยคที่ว่า

Don’t make the Demo look Done.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chrisstucchio.com/blog/2014/why_xkcd_style_graphs_are_important.html

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *