XnConvert – สุดยอดโปรแกรมแปลงภาพฟรี (ตอนที่ 3 – ปรับขนาดภาพ)

Last modified date

Comments: 0

บางครั้ง ภาพต้นฉบับที่โหลดมาจากพวก Stock ต่างๆ หรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล จะมีความละเอียดค่อนข้างสูง ถ้าจะนำมาใช้บนเว็บก็อาจจะเกินความจำเป็น และเปลืองพื้นที่บนเว็บโดยใช่เหตุ เราจึงควรปรับขนาดของภาพให้มีความละเอียดต่ำลง เพื่อให้เหมาะกับการนำมา Upload ขึ้นเว็บหรือ blog ของเรา โดยในตอนนี้จะพูดถึงการปรับขนาดของภาพแบบง่ายๆโดยใช้ค่า default เป็นหลัก

ถ้าหากคุณยังไม่เคยอ่านโพสต์ในตอนก่อนๆอาจจะงงอยู่บ้าง เพราะโพสต์นี้ผมจะไม่ได้เขียนซ้ำถึงสิ่งที่เคยเขียนไปแล้ว ก็จะแนะนำให้อ่านโพสต์เกี่ยวกับ XnConvert ในตอนแรกๆก่อนครับ ตามลิงก์นี้ https://askboon.com/?s=xnconvert

เริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วเพิ่มภาพที่ต้องการปรับขนาดเข้ามาในโปรแกรมด้วยการกดปุ่ม Add Files… หรือ Add Folder…

จากนั้นไปที่แท็บ Action  หากในแท็บมี Action เก่าอยู่ สามารถกดปุ่ม Clear All เพื่อลบ Action เก่าทั้งหมด หรือเลือกลบเฉพาะบาง Action ด้วยการกดเครื่องหมายลบตรง Action นั้นๆได้

กดปุ่ม Action > Image > Resize แล้วตั้งค่าตามต้องการ

กดปุ่ม Convert เพื่อทำการแปลงภาพ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment