โปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ XnConvert

วันนี้จะขอแนะนำการใช้งานโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับทุกๆคนนอกเหนือไปจากโปรแกรมที่ทุกท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้ว โปรแกรมที่ว่านี้ชื่อ XnConvert

การติดตั้งโปรแกรม

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งได้ที่ https://www.xnview.com/en/xnconvert/#downloads โดยคุณจะช่วยสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยการบริจาคเงินก็ได้ หรือหากไม่สะดวก ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้เลย เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็น Freeware

การใช้งาน

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มใช้งานกัน โดยโปรแกรมนี้จริงๆแล้ว UX จะค่อนข้างแตกต่างไปจากโปรแกรมทั่วไปเล็กน้อย บางคนถ้าไม่ค่อยคล่องก็อาจจะงงๆกับการใช้งานในตอนแรกพอสมควร โดยโปรแกรมจะวางเมนูเป็นลักษณะของ Tab ให้คุณตั้งค่าที่ต้องการแปลงไฟล์ตามต้องการ

Tab แรก จะเป็น Tab Input สำหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการดำเนินการ

Tab ที่สองเป็นการเลือก Action ที่ต้องการดำเนินการ ผมเองส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำการ Resize หรือปรับขนาดภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำประจำในการทำงานต่างๆ

Tab ที่ 3 จะเป็นส่วน Output เลือกว่าต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร อย่างเช่น หากผมต้องการแปลงไฟล์จากต้นทางให้เป็น webp ก็จะมาเลือก Format ของภาพให้เป็น webp

จากนั้นก็ให้กดปุ่ม Convert โปรแกรมก็จะดำเนินการตาม Action ที่เรากำหนดไว้ใน Tab ที่ 2 นั่นเอง

Tags:,