Customize Hugo’s Home Page

เราสามารถปรับแต่งหน้า Home ของ Hugo เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของเราได้ ด้วยวิธีการตามรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการปรับแต่ง Hugo’s Home Page

  1. ไปที่โฟว์เดอร์หลักของ Theme ที่เรากำลังใช้งานอยู่
  2. เข้าไปที่โฟว์เดอร์ Layouts
  3. ทำการ edit ไฟล์ที่ชื่อ index.html ทีอยู่ที่ root ของโฟว์เดอร์นี้

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถปรับแต่ง Hugo Blog ของเราให้ตรงตามความต้องการได้อีกระดับหนึ่ง

Tags:,